Spiritualita

Setkání se spirituálním člověkem může být velkým překvapením. Protože tady obzvlášť platí, že když dva dělají totéž, nebývá to totéž. Rozhodující je MOTIV.

Spirituální člověk zachází pokorně s něčím, co nás převyšuje. A poslouchá chytře to vedení , které v pravdě vede ke skvělému cíli.

Ovšem cesty geniálního stvořitelského ducha nebývají totožné s cestami lidského ducha. A často nebývají člověku ani pochopitelné.

A tak se někdy stane, že se prostě ani dva nedomluví. Stává se i to, že se člověk nedomluví sám se sebou.

Chvála Bohu, ke všemu vedou nějaké cesty.

Prvním krokem na této cestě může být modlitba a meditace. Při modlitbě my mluvíme a Stvořitel naslouchá. Při meditaci se my ztišíme a necháme Stvořitele mluvit. On promlouvá s láskou, nalaďte se na ni.