Etikoterapie

Etika (z řeckého ethos – mrav, zvyk)

Jednáme tak, jak jsme zvyklí. Když se nám něco nepodaří, stěžujeme si, nadáváme, může za to ten druhý…To je zpomalovač změny k lepšímu. Kdo se neodváží podívat na sebe do zrcadla, nikdy neuvidí svůj obraz a nedá sám sobě šanci opravit své mravy a zvyky, a tím ani vylepšit svoji reálnou situaci.

Etikoterapie upřednostňuje jiný postup. Podívej se na sebe do zrcadla. Máš umazanou tvář? Umej si ji s chutí a s vírou, že bude líp. Změníš návyky, kterými druhé dráždíš? Super! Reakce druhých jsou příjemnější. Akce a reakce. Začínej u sebe.

Cituji MUDr. Vladimíra Vogeltanze: “Nemocný si sám nachází místo, kde se odklonil od zákona lásky a jednoty.”

Tady je potřeba začít. Najdi to místo a navrať se k zákonům lásky a jednoty. Sebepoznání a sebevýchova jsou pro odvážné. A trpělivé. Chceš prozkoumat, proč se ti co stalo, jak tomu příště předejít, jak nastolit nový řád v sobě samém? A udělat to? Skvělá volba! To je urychlovač změny k lepšímu. Promítne se to pozitivně nejen v tobě, ale i ve tvém okolí a ve tvých nových lepších situacích. Proč ne? Máš šanci. Tady a teď. Ty jsi tvůrce.

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *