O mně (Anja)

Život je škola. Pravda. Někdy to vypadá, že studium je nekonečné….

Nejdřív jsem šlápla do louží a vylezla z nich, očistila se a zahojila. A dále to šlo zcela dle rčení: “Chytrému napověz, hloupého kopni.” Když jsem byla dost učenlivá a bystrá, lekce se neopakovala. Ale když jsem v sobě nenašla dostatek pokory před učitelem, který má jméno Život …. Do stejné řeky dvakrát nevstoupíš, ale do stejné louže úplně klidně ano. Vyzkoušela jsem si to. Zopakovala jsem si lekci, tentokrát s náležitou pokorou, a život jde dál. Jde v jiné rovině. Nejsou tam už ty stejné louže. Je tam i jiná možnost volby. Nabízí se ti nejen DOBŘE NEBO ŠPATNĚ, ale také DOBŘE NEBO LÉPE. A to je nové. To je výsledek tvého pochopení principů, tvé dostatečné pokory a ochoty čistit sám sebe. Pak se ohlídneš a jsi nový, máš novou situaci – radostnější. Chce se ti dopředu, nechce se ti už zpátky. Život ti začíná víc a víc chutnat. Díky Ti, Živote!

Bible / Izaiáš 48:17

“Toto praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž tě vykoupil: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě učí úspěchu a vede tě po cestě, po níž bys jít měl.”