Mentální koučink

SLOVO

Jakou má sílu Slovo? Kdo mu ji dal?

Bible / Jan 1:1-5
,,Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.”

Bible / Jan 1:9
,,Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo do světa.”

… teď ho tu máme. Je nám k dispozici. Je zadarmo. Může nám proměnit život v procházku rajskou zahradou. Stačí ho obejmout, přijmout ho za své, vzít za něj odpovědnost a být si vědomi jeho síly a moci. To my svému Slovu dáváme směr.

Opakováním vhodně zvolených pozitivních afirmací zasazujeme do podvědomí nové mentální návyky. Podvědomí podle nich pracuje, i když ho nesledujeme, nepřetržitě. Stanovte si, čeho chcete docílit, utvořte vhodnou afirmaci a často ji opakujte. Ráno se s ní probouzejte, večer s ní usínejte. A sledujte, jak se ocitáte v čase žádaných změn..